74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Rozpoczął się kolejny sezon programu UMIEM PŁYWAĆ

10 marca 2023 r. chętni uczniowie z kl. I-III rozpoczęli naukę pływania w ramach programu UMIEM PŁYWAĆ. Zajęcia odbywają się na pływalni w Ząbkowicach Śląskim pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Główne cele projektu:

• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. (źródło: www.sport.wroclaw.pl)

Przypominamy, że są to zajęcia bezpłatne.

https://www.gov.pl/web/sport/program-umiem-plywac—rozstrzygniecie-konkursu-wnioskow

link do zdjęć

https://photos.app.goo.gl/Fjhq9ro5E2ra34vX7

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content