74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Nabór uczniów do klasy  I w roku szkolnym 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Niemczy  ogłasza nabór kandydatów  na uczniów klasy I na rok szkolny 2024/2025 zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

  •  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani będą                           w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
  • Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora, działająca na podstawie: art. 157 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
  • rekrutacja Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wnioski dostępne

– w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 – 15.00

– na stronie internetowej szkoły : www http://zsniemcza.pl

wypełniają czytelnie drukowanymi literami i składają w sekretariacie szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, zamieszczonych poniżej.

TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                    w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 – zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 26 stycznia 2024 r.

Link z wnioskiem:

https://docs.google.com/document/d/10KefoyPpJWOpxNcSKcDyQuXDaxYy60tH/edit?usp=sharing&ouid=103847473638083864347&rtpof=true&sd=true

Skip to content