74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Grono pedagogiczne


Na czele Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego stoi dyrektor Anna Kuźmińska.

Funkcję wicedyrektora pełni Wioletta Kraczkowska.


Oto kadra pedagogiczna naszej szkoły.

Najmłodsze pociechy – uczniowie nauczania zintegrowanego –

-swoje pierwsze kroki w szkole stawiają pod opieką pań:

JOANNY KONOPKI

JÓZEFY KWIATKOWSKIEJ

ALICJI ŁYSIAK

JOANNY ROMANTOWSKIEJ

JADWIGI GRYZŁO

MAŁGORZATY KUŹNIAR

O czystość języka polskiego oraz poprawność ortograficzną zabiegają:

WIOLETTA KRACZKOWSKA

ADAM WOŹNIAK

Język obcy (język niemiecki)

starają się wpoić uczniom już od klasy czwartej szkoły podstawowej:

IWONA DOBOSZ-CZYSZCZOŃ

                                                                                                          Języka angielskiego nauczają:

Ewa JANKIEWICZ-BASIÓW

IWONA DOBOSZ-CZYSZCZOŃ

Wiedzę związaną z piękną historią powstania państwa polskiego,

jego dziejami oraz faktami z historii świata przekazują:

EWA NOWAK

O współczesnych dziejach Polski oraz strukturach państwowych (WOS) uczy:

WIOLETTA KRACZKOWSKA

Młodzież uczy się liczyć i rozwiązywać trudne zadania matematyczne przy pomocy:

STANISŁAWY BEJCAR

IRENY PRZYBYŁKO

Obsługi komputerów i poruszania się w sieci internetowej uczy:

IRENA PRZYBYŁKO

JAN PROKOP

W bloku przedmiotów przyrodniczych prym wiodą kobiety.

Tajniki

przyrody na wyższym szczeblu nauczania uczniowie zgłębiają pod czujnym okiem:

IRENY PRZYBYŁKO

GRAŻYNY GĄSIOROWSKIEJ

Informacje z dziedziny geografii przekazuje:

IRENA PRZYBYŁKO

z zakresu fizyki:

JAN PROKOP

z zakresu biologii:

MAŁGORZATA KUŹNIAR

a z zakresu chemii – GRAŻYNA GĄSIOROWSKA

Chcemy, aby nasza młodzież kształciła w sobie poczucie piękna,

zmysł estetyczny, zdolności manualne i muzyczne. Zapewniają im to

na lekcjach muzyki, plastyki i techniki:

EWA NOWAK

JAN PROKOP

Wiadomo, że ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowie, prawidłowa

sylwetka oraz sprawność fizyczna. O prawidłowy rozwój naszych pociech dba:

JOANNA BAGIŃSKA

Nad rozwojem naszego ducha oraz podtrzymywaniem wiary czuwają katecheci:

KATARZYNA BEDNARZ-BUSZTA

ksiądz TADEUSZ PITA

Aby dzieci i młodzież miło spędzała czas oczekując na rozpoczęcie lekcji

lub po ich zakończeniu czekają na nie w świetlicy szkolnej:

ALICJA WSZOŁEK, TETIANA DENILOWA

Zapraszając wszystkich do biblioteki oraz niewielkiej czytelni, chętnie wita ich

JOLANTA KURAK

Na uczniów, rodziców i nauczycieli czeka pedagodzy szkolni

 IWONA BOROWSKA 

ANNA KUŹMIŃSKA 

 oraz psycholog szkolny Karolina Iwaszkiewicz W ZASTĘPSTWIE MAGDALENA GĄSOWSKA

która chętnie udziela porad i wspiera zainteresowanych w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

O poprawność

wymowy naszych milusińskich dba logopeda Anna Kuźmińska oraz Adam Woźniak


Kadra pedagogiczna zatrudniona w tutejszej szkole jest wszechstronnie

przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą pod względem pedagogicznym

i metodycznym. Wszyscy zdobyli wykształcenie przygotowujące do pracy w

szkole. 99 % zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie.

Wielu na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje na kursach przedmiotowych i studiach

podyplomowych.

Skip to content