74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Rekrutacja do klasy pierwszej 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. chrobrego w Niemczy  ogłasza nabór kandydatów  na uczniów klasy I na rok szkolny 2022/2023 zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

  •  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani będą  w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
  • Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora, działająca na podstawie: art. 157 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
  • rekrutacja Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wnioski dostępne

– w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 – 15.00

– na stronie internetowej szkoły : www http://zsniemcza.pl

wypełniają czytelnie drukowanymi literami i składają w sekretariacie szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, zamieszczonych poniżej.

TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,   w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 – zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 stycznia 2022 r.

wniosek do pobrania

https://docs.google.com/document/d/1wppsLoPX_JPXGkG4psM-H-k3An1Tt2EL/edit?usp=sharing&ouid=103847473638083864347&rtpof=true&sd=true

students, children, back to school-3518726.jpg

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content