74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019 / 2020

Wykaz podręczników, które zakupuje szkoła z dotacji celowej

 

na rok szkolny 2019/2020:

 

 

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A

 

I SP

 

„Nowi Tropiciele” –aut. J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

 

 -podręcznik i ćwiczenia – wydawnictwo WSiP (dop. 19.05.2017r. nr ew. 815/1/2017)

 

Explore Treetops I -aut. Sarah M. Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

 

II SP

 

„Nowi Tropiciele kl. 2″ -podręcznik i ćwiczenia -wyd. WSiP

 

Explore Treetops II -aut. Sarah M. Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

 

III SP

 

„Nowi Tropiciele kl.3” – podręcznik i ćwiczenia- wyd.WSiP

 

 Explore Treetops III – aut. Sarah M.Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

 

 

IV SP

 

Język polski 4

 

„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń

 

„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń

 

Wydawnictwo WSiP       

 

Matematyka 4:

 

„Matematyka” – B. Dubiecka-Kruch, P. Piskorski, A. Gleirscher i in. (dop. 27.05.2017 nr ew. 832/1/2017)

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń cz. I i II

 

Wydawnictwo WSiP

 

Historia 4

 

„Wczoraj i dziś” – podręcznik – G. Wojciechowski

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Przyroda 4

 

„Tajemnice przyrody” – M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

 

Zeszyt ćwiczeń  – J. Golonko, U. Moździerz, J. Stawarz

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Zajęcia techniczne 4

 

„Jak to działa?”  – podręcznik  – L. Łabecki, M. Łabecka (dop. 5.06.2017 nr ew. 295/1/2017)

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Plastyka 4

 

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk (dop.23.05.2017 nr ew. 779/1/2017)

 

Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka 4

 

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik

 

Wydawnictwo  WSiP

 

Język angielski

 

,, Steps Plus” kl. IV -wyd. Oxford -aut. Sylvia Wheeldon + ćwiczenia

 

Informatyka 4

 

Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 4, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in.  (dop.13.05.2017 nr ew. 807/1/2017)

 

Wydawnictwo WSiP

 

Język niemiecki kupuje rodzic- starczy na trzy lata

 

Mach mit nue 1 – kl. IV- podręcznik + ćw.   M.Materniak, H.Wachowska Wyd.Szkol.PWN

 

 

 

V SP

 

Język polski 5

 

„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik),

 

„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik)

 

wyd. WSiP

 

Matematyka 5

 

„Matematyka”  B. Dubiecka-Kruch, P. Piskorski

 

zeszyty ćwiczeń cz. I i II

 

Wydawnictwo WSiP

 

Historia 5

 

„Wczoraj i dziś” – podręcznik – G. Wojciechowski

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Biologia 5

 

Biologia 5- wyd. WSiP + ćw.(E.Jastrzębska, E.Kłos)

 

Zajęcia techniczne 5

 

„Jak to działa?”  – podręcznik  – L. Łabecki, M. Łabecka (dop. 14.03.2018)

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Plastyka 5

 

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk

 

Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka 5

 

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik

 

Wydawnictwo  WSiP

 

Język angielski

 

„Steps Plus kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia – Wydawnictwo Oxford

 

Geografia 5

 

Geografia 5 Planeta Nowa -wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 

Informatyka 5

 

Informatyka . Podręcznik . Szkoła Podstawowa 5   aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in.  (dop.28.03.2018)

 

Wydawnictwo WSiP

 

Język niemiecki

 

Mach mit neu 1 – ten sam podręcznik co w klasie 4 + ćwicz.

 

 

 

VI SP

 

Język polski 6

 

Kształcenie kulturowo – literackie „Słowa z uśmiechem”(wyd.WSiP)

 

Kształcenie językowe – Słowa z uśmiechem”.Nauka o języku i ortografia(wyd.WSiP)

 

Matematyka 6

 

„Matematyka 6” B.Dubiecka-Kruch, P.Piskorski + ćw.I i II Wyd.WSiP

 

Historia 6

 

„Wczoraj i dziś”- podręcznik- G.Wojciechowski Wyd.Nowa Era

 

Biologia 6

 

E. Jastrzębska, E. Kłos Biologia. Podręcznik kl. VI (WSiP)

 

Zeszyt ćwiczeń 

E. Jastrzębska, E. Kłos Biologia. Zeszyt ćwiczeń kl. VI (WSiP)

 

Geografia 6

 

Geografia 6.Planeta Nowa, Wyd.Nowa Era + ćwiczenia

 

Język angielski

 

„Steps Plus kl.6 – podręcznik i ćwiczenia

 

Wydawnictwo Oxford University Press

 

Plastyka6

 

Plastyka – podręcznik – S.K.Stopczyk, Wyd.WSiP

 

Muzyka 6

 

„Klucz do muzyki”- podręcznik- U.Smaczyńska, K.Jakubczak-Drążek, Wyd.WSiP

 

Zajęcia techniczne 6

 

Jak to działa?.Podręcznik do techniki kl.6. L.Łabecki, M.Łabecka, Wyd.Nowa Era

 

Informatyka 6

 

Informatyka.Podręcznik kl.6. W.Jachemczyk, I.Krajewska-Kranas, Wyd.WSiP

 

Język niemiecki kupuje rodzic w kl. 4 i jest na trzy lata

 

Mach mit neu 1- podr. + ćw.

 

 

 

 

VII SP

 

Język polski 7

 

„Świat w słowach i obrazach  7” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński

 

„Gramatyka i stylistyka 7” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik

 

„Gramatyka i stylistyka 7” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik

 

Wydawnictwo WSiP

 

Matematyka 7

 

„Matematyka 7” – podręcznik  i ćwiczenia– aut. A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

 

Wydawnictwo WSiP

 

Historia 7

 

„Historia-7” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki

 

Wydawnictwo Operon

 

Biologia 7

 

„Biologia 7” – podręcznik- aut. E. Jastrzębska, E. Kłos + zeszyt ćwiczeń

 

Wydawnictwo WSiP

 

Geografia 7

 

„Planeta nowa 7” – podręcznik  i ćwiczenia – aut. R. Malarz, M. Szubert

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Chemia 7

 

„Ciekawa chemia 7” – podręcznik– aut. H. Gulińska, J. Smolińska (dop. 27.05.2017 nr 820/1/2017)

 

Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 7

 

„Spotkania z fizyką 7” – podręcznik– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Język niemiecki 7

 

„Magnet smart 1” – podręcznik + ćwiczenie – aut. Giorgio Motta (dop.19.05.2017 nr 817/1/2017)

 

Wydawnictwo LektorKlett

 

Język angielski 7

 

„English Plus Options ” -wyd. Oxford -aut. Ben Wetz + ćwiczenia

 

Plastyka 7

 

Plastyka – aut. S. Stopcztk, K. Stopczyk

 

Wydawnictwo WSiP

 

Muzyka 7

 

Klucz do muzyki – aut. K. Jakóbczak – Drążek i in.

 

Wydawnictwo WSiP

 

Informatyka7

 

Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 7, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop. 9.06.2017 nr 807/4/2017

 

Wydawnictwo WSiP

 

 

 

 

kl. VIII

 

Język polski

 

„Świat w słowach i obrazach 8” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński

 

„Gramatyka i stylistyka 8” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik

 

„Gramatyka i stylistyka 8” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik

 

Wydawnictwo WSiP

 

Matematyka

 

„Matematyka 8” – podręcznik + ćwiczenia – Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka

 

„Spotkania z fizyką 8″– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

 

Wydawnictwo Nowa Era

 

Historia

 

„Historia 8” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki

 

Wydawnictwo Operon

 

Biologia

 

„Biologia 8″- podręcznik -wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń (E. Jastrzębska, E. Kłos)

 

Geografia

 

„Planeta nowa 8” – podręcznik aut. R. Malarz, Wydawnictwo Nowa Era

 

Chemia

 

„Ciekawa chemia 8” – podręcznik – aut. H. Gulińska, J. Smolińska

 

Wydawnictwo WSiP

 

Język niemiecki

 

„Magnet smart 2” – podręcznik + ćwiczenie „Magnet smart 3” – aut. Giorgio Motta (dla szkoły podstawowej)

 

Wydawnictwo LektorKlett

 

Język angielski

 

„ English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia –Wydawnictwo  Oxford

 

Wydawnictwo  WSiP

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie- podręcznik- wyd. WSiP

 

Informatyka

 

Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 8- aut. W. Jachemczyk – wyd. WSiP

 

 

 EDB

 

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej” – aut. J. Słoma -wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników do religii 2019/2020- TE PODRĘCZNIKI KUPUJĄ RODZICE

 

Kl. I – Żyjemy w Bożym świecie ,  red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

 

Kl. II – Idziemy do Jezusa, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

 

Kl. III – Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce

 

Kl. IV – Miejsca pełne BOGActw, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

 

Kl. V -Spotkania uBOGAcające, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

 

Kl. VI -Tajemnice BOGAtego życia, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

 

Kl. VII – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

 

Kl.VIII –  Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, autorzy: ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

 

 

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Aktualności

„Szkoła do hymnu” – podziękowanie za udział w akcji

Szanowni Państwo Dyrektorzy,w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek

Skip to content