74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

NIEMCZA SOLIDARNA Z UKRAINĄ

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza:

http://www.um.niemcza.pl/komunikat-burmistrza-niemczy-jaroslawa-weglowskiego.html

Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski informuje, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w sobotę 26 lutego o godz. 10.00 w Niemczy odbyło się spotkanie organizacyjne Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Kresy z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy oraz dyrektorami placówek i instytucji Gminy Niemcza. W spotkaniu wzięli udział; Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski, Sekretarz Gminy Niemcza Hanna Piwowarska, Skarbnik Gminy Niemcza Marta Żłobicka – Wnuk, Dyrektor Przedszkola Marta Bagińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Anna Kuźmińska, Dyrektor OPS Agnieszka Musiała, Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego Elżbieta Szymańska, Dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury Jan Grynienko, przedstawiciel Drużyny Harcerskiej Polana w Niemczy Szymon Szymański, przedstawiciel Referatu Promocji UMIG  Renata Kukuła.

Po przedstawieniu przez Wojewodę Dolnośląskiego informacji o przygotowanych na terenie Województwa Dolnośląskiego form pomocy dla uchodźców z Ukrainy, Gmina Niemcza zadeklarowała dołączenie się do akcji wsparcia uchodźców.

 – Zadeklarowano możliwość stworzenia miejsc pobytu dla pięćdziesięciu osób z terenu Ukrainy na terenie Gminy Niemcza.

– Utworzony zostanie  w Klubie Senior + w Niemczy punktu zbiórki żywności długoterminowej, środków czystości oraz wszelkich artykułów higieny. Zbiorka będzie prowadzona  w godzinach pracy OPS Niemcza tj. 7.00- 15.00. Telefon kontaktowy: 664 759 434

– W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ewidencjonowana będzie ilość uchodźców na terenie Gminy Niemcza. 

Prosi się więc Mieszkańców Gminy Niemcza o zgłaszanie chęci przyjęcia uchodźców prywatnie, bądź swoich rodzin z terenu Ukrainy. Gmina Niemcza okaże wszelkie wsparcie osobom, które chcą przyjąć uchodźców. W tym celu należy się kontaktować z UMiG Niemcza tel. 74 8376 996 lub 74 8376 265.

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content