74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Wykaz podręczników, które zakupuje szkoła z dotacji celowej na rok szkolny 2018/2019:

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY oraz podręczników do religii ( które kupują rodzice – wykaz ten jest na końcu jako ostatni)

Wykaz podręczników, które zakupuje szkoła z dotacji celowej

na rok szkolny 2018/2019:

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A

I SP

„Nowi Tropiciele” –aut. J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

 -podręcznik i ćwiczenia – wydawnictwo WSiP (dop. 19.05.2017r. nr ew. 815/1/2017)

Explore Treetops I –aut. Sarah M. Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

II SP

„Nowi Tropiciele kl. 2″ –podręcznik i ćwiczenia -wyd. WSiP

Explore Treetops II –aut. Sarah M. Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

III SP

,, Nasza Szkoła kl. 3″ -podręcznik wyd. MEN

Moje ćwiczenia -wyd. MAC EDUKACJA

Young Treetops3 – podręcznik i ćwiczenia – wydawnictwo Oxford

 

IV SP

Język polski 4

„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń

„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń

Wydawnictwo WSiP        

Matematyka 4:

„Matematyka” – B. Dubiecka-Kruch, P. Piskowski, A. Gleirscher i in. (dop. 27.05.2017 nr ew. 832/1/2017)

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń cz. I i II

Wydawnictwo WSiP

Historia 4

„Wczoraj i dziś” – podręcznik – G. Wojciechowski

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda 4

„Tajemnice przyrody” – M. Marko – Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

Zeszyt ćwiczeń  – J. Golonko, U. Moździerz, J. Stawarz

Wydawnictwo Nowa Era

Zajęcia techniczne 4

„Jak to działa?”  – podręcznik  – L. Łabecki, M. Łabecka (dop. 5.06.2017 nr ew. 295/1/2017)

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka 4

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk (dop.23.05.2017 nr ew. 779/1/2017)

Wydawnictwo WSiP

Muzyka 4

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik

Wydawnictwo  WSiP

Język angielski

,, Steps Plus” kl. IV -wyd. Oxford -aut. Sylvia Wheeldon + ćwiczenia

Informatyka 4

Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 4, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in.  (dop.13.05.2017 nr ew. 807/1/2017)

Wydawnictwo WSiP

Język niemiecki kupuje rodzic- starczy na trzy lata

Mach mit – kl. IV- podręcznik + ćw.   

 

V SP

Język polski 5

„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik),

„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik)

wyd. WSiP

Matematyka 5

„Matematyka”  B. Dubiecka-Kruch, P. Piskowski

zeszyty ćwiczeń cz. I i II

Wydawnictwo WSiP

Historia 5

„Wczoraj i dziś” – podręcznik – G. Wojciechowski

Wydawnictwo Nowa Era

Biologia 5

Biologia 5- wyd. WSiP

Zajęcia techniczne 5

„Jak to działa?”  – podręcznik  – L. Łabecki, M. Łabecka (dop. 14.03.2018)

Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka 5

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk

Wydawnictwo WSiP

Muzyka 5

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik

Wydawnictwo  WSiP

Język angielski

„Steps Plus kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia – Wydawnictwo Oxford

Geografia 5

Geografia 5 Planeta Nowa -wyd. Nowa Era + ćwiczenia

 

Informatyka 5

Informatyka . Podręcznik . Szkoła Podstawowa 5   aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in.  (dop.28.03.2018)

Wydawnictwo WSiP

 

Język niemiecki

Mach mit – ten sam podręcznik co w klasie 4 + ćwicz.

 

VI SP

Język polski 6

Kształcenie kulturowo –- literackie „Odkrywamy na nowo” —M. Składanek;

Kształcenie językowe „Odkrywamy na nowo” – H. Szaniawska 

Wydawnictwo Operon

Matematyka 6

„Matematyka wokół nas” – H. Lewicka, E. Rosłan;

zeszyty ćwiczeń

Wydawnictwo WSiP

Historia 6

„Wczoraj i dziś” – podręcznik i ćwiczenia – G. Wojciechowski

Wydawnictwo Nowa Era

Przyroda 6

„Tajemnice przyrody” –J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

Zeszyt ćwiczeń  – M. Mańska, D. Marszał, M. Mochnacz, J. Stawarz, M. Marko – Worłowska

Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

„Steps Forward cz. 3” – podręcznik i ćwiczenia – aut. Tim Falla, Paul A. Davies

Wydawnictwo Oxford University Press

Plastyka6

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk i in.

Wydawnictwo WSiP

Muzyka 6

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

Wydawnictwo  WSiP

Zajęcia techniczne 6

„Jak to działa?”  – podręcznik  – L. Łabecki, M. Łabecka

Wydawnictwo Nowa Era

Informatyka 6

Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych kl. 6, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in.

Wydawnictwo WSiP

Język niemiecki

Mach mit – ten sam podręcznik co w klasie 5 + ćwicz.

 

 

VII SP

Język polski 7

„Świat w słowach i obrazach  7” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński

„Gramatyka i stylistyka 7” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik

„Gramatyka i stylistyka 7” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwo WSiP

Matematyka 7

„Matematyka 7” – podręcznik  i ćwiczenia– aut. A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

Wydawnictwo WSiP

Historia 7

„Historia-7” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki

Wydawnictwo Operon

Biologia 7

„Biologia 7” – podręcznik- aut. E. Jastrzębska, E. Kłos

Wydawnictwo WSiP

Geografia 7

„Planeta nowa 7” – podręcznik  i ćwiczenia – aut. R. Malarz, M. Szubert

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia 7

„Ciekawa chemia 7” – podręcznik– aut. H. Gulińska, J. Smolińska (dop. 27.05.2017 nr 820/1/2017)

Wydawnictwo WSiP

Fizyka 7

„Spotkania z fizyką 7” – podręcznik– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Wydawnictwo Nowa Era

Język niemiecki 7

„Magnet smart 1” – podręcznik + ćwiczenie – aut. Giorgio Motta (dop.19.05.2017 nr 817/1/2017)

Wydawnictwo LektorKlett

Język angielski 7

„English Plus Options ” -wyd. Oxford -aut. Ben Wetz + ćwiczenia

Plastyka 7

Plastyka – aut. S. Stopcztk, K. Stopczyk

Wydawnictwo WSiP

Muzyka 7

Klucz do muzyki – aut. K. Jakóbczak – Drążek i in.

Wydawnictwo WSiP

Informatyka7

Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 7, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop. 9.06.2017 nr 807/4/2017

Wydawnictwo WSiP

 

 

kl. VIII

Język polski

„Świat w słowach i obrazach 8” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński

„Gramatyka i stylistyka 8” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik

„Gramatyka i stylistyka 8” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik

Wydawnictwo WSiP

Matematyka

„Matematyka 8” – podręcznik + ćwiczenia – Wydawnictwo WSiP

Fizyka

„Spotkania z fizyką 8″– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Wydawnictwo Nowa Era

Historia

„Historia 8” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki

Wydawnictwo Operon

Biologia

„Biologia 8″- podręcznik -wyd. WSiP

Geografia

„Planeta nowa 8” – podręcznik aut. R. Malarz, Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

„Ciekawa chemia 8” – podręcznik – aut. H. Gulińska, J. Smolińska

Wydawnictwo WSiP

Język niemiecki

„Magnet smart 2” – podręcznik + ćwiczenie – aut. Giorgio Motta

Wydawnictwo LektorKlett

Język angielski

„ English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia –Wydawnictwo  Oxford

Wydawnictwo  WSiP

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie- podręcznik- wyd. WSiP

Informatyka

Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 8- aut. W. Jachemczyk – wyd. WSiP

 

EDB

,, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej” – aut. J. Słoma -wyd. Nowa Era

 

kl. III GIMNAZJUM

 

Język polski

„Świat w słowach i obrazach 3” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński

„Gramatyka i stylistyka 3” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik + ćw. Gramatyka i stylistyka 3

Wydawnictwo WSiP

Matematyka

„Matematyka wokół nas 3” – podręcznik – aut. E. Durnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka

Wydawnictwo WSiP

Historia

„Historia 3” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki

Wydawnictwo Operon

Biologia

„Puls życia 3” – podręcznik- aut. A. Boczkowski, M. Sęktas

Wydawnictwo Nowa Era

Geografia

„Planeta nowa 3” – podręcznik aut. M. Szubert

Wydawnictwo Nowa Era

Chemia

„Ciekawa chemia” – podręcznik część 2 i 3 – aut. H. Gulińska, J. Smolińska

Wydawnictwo WSiP

Fizyka

„Spotkania z fizyką” – podręcznik część 3 i 4– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Wydawnictwo Nowa Era

Język niemiecki

„Magnet smart 3” – podręcznik + ćwiczenie – aut. Giorgio Motta

Wydawnictwo LektorKlett

Język angielski

„New English Plus 3” – podręcznik + ćwiczenia – aut. B. Wetz, D. Pye

Wydawnictwo  Oxford University Press

Muzyka

Słuchanie muzyki 1-3 – podręcznik – aut. Wachowiak

Wydawnictwo  Gawa 

Plastyka

Plastyka 1-3 – podręcznik – aut. K. Czarniecka

Wydawnictwo  Operon

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro 2” – aut. I. Janicka

Wydawnictwo Nowa Era

Wykaz podręczników do religii 2018/2019- TE PODRĘCZNIKI KUPUJĄ RODZICE

Kl. I – Żyjemy w Bożym świecie ,  red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

Kl. II – Idziemy do Jezusa, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

Kl. III – Przyjmujemy Pana Jezusa, wyd. WAM (podręcznik i ćwiczenia).

Kl. IV – Miejsca pełne BOGActw, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

Kl. V – Obdarowani przez Boga, wyd. WAM (podręcznik i ćwiczenia).

Kl. VI –Przemienieni przez Boga, wyd. WAM (podręcznik i ćwiczenia).

Kl. VII – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewsk, Jedność, Kielce.

Kl.VIII –  Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, autorzy: ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

 

Zobacz więcej

book, asia, children-1822474.jpg
Aktualności

„Mała książka – wielki człowiek”

Biblioteka szkolna po raz kolejny przystąpiła do kampanii prowadzonej przez Instytut Książki „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy

Skip to content