74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

 Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wytycznych funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w czasie reżimu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 (dostępny na stronie internetowej szkoły) oraz zasad organizacji konsultacji (umieszczonych poniżej).

 1.  Na konsultacje przychodzą uczniowie zgodnie z ustalonym terminem.
 2.     . Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w ww. zajęciach.
 3.     . Obecność uczniów jest odnotowywana w e-dzienniku.
 4.     . Konsultacje odbywają się w czasie regularnych lekcji z rozdzieleniem uczniów na grupy 5-osobowe. W ich trakcie nauczyciele mogą:
 5. a)realizować obowiązujący z danego przedmiotu program nauczania, a tym samym oceniać pracę i zaangażowanie uczniów
 6. b)rozwiązywać z uczniami przykładowe zadania egzaminacyjne
 7. c)umożliwić uczniom poprawę ocen
 8.     Do szkoły przychodzą uczniowie wyłącznie zdrowi. Rodzic powinien poinformować nauczyciela o ewentualnej nieobecności dziecka przez e-dziennik.
 9.      Do szkoły uczniowie wchodzą tylko i wyłącznie wejściem głównym.
 10.      Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, unikając skupisk uczniów i zachowując bezpieczny dystans na korytarzu.
 11.      Każdy uczeń zajmuje w sali osobny stolik i zachowuje dystans pomiędzy osobami.
 12.     . Na konsultacje uczeń przynosi ze sobą własne podręczniki, zeszyty i przybory (w szkole nie będzie możliwości pożyczania od innych uczniów).
 13. Po konsultacjach uczeń niezwłocznie opuszcza szkołę wyjściem głównym, zachowując bezpieczny dystans.
Skip to content