74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Niemczy.

Rok powstania szkoły podstawowej – 29 listopada 1945r Pierwszy kierownik placówki – Tadeusz Kalarus Od 15 października 1977r szkoła podstawowa nosi imię Bolesława Chrobrego W 1973r przekształcono szkołę podstawową w Zbiorczą Szkołę Gminną (wtedy to zaczęło uczęszczać do niej także 87 uczniów z Gilowa i Goli Dzierżoniowskiej) Od 1999r pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego. Od 2017 r. po reformie oświaty jest to Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy. W czerwcu 2019 r. szkołę opuścili ostatni gimnazjaliści.

Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu – Michał Paczkowski – nauczyciel j. angielskiego Joanna Bagińska – nauczyciel wychowania fizycznego

Przewodnicząca –  Alicja Kwaśniak

Zastępca –  Marta Perkowska


Poczet Sztandarowy: Aleksandra Kuriata, Julia Kuriata, Jakub Makowski

W Samorządzie Uczniowskim pracują także: Oliwia Dyrda, Michał Jarguz, Bartosz Ostrowski, Aleksander Sośniak, Marcelina Królczyk,  Patrycja Sokół

Działalność SU:

 • uczestnictwo w uroczystościach szkolnych oraz w obchodach świąt państwowych,
 • organizowanie zbiórek: „Góra Grosza”,
 • organizowanie konkursu: „Świąteczny wystrój klasy” z okazji świąt Bożego Narodzenia
 • pomoc w organizacji Mikołajek,
 • organizowanie dni: „Dzień chłopca”, „Dzień Życzliwości”, „Dzień na czerwono” „Dzień Sukienki i Spódnicy”
 • organizacja Minifinału WOŚP dla społeczności uczniowskiej,
 • organizowanie zabawy karnawałowej dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej,
 • prowadzenie poczty walentynkowej z okazji Walentynek,
 • dbanie o wystrój szkolnej gazetki ściennej.

Nauczanie zintegrowane

Przedstawiając Szkołę Podstawową w Niemczy nie sposób zapomnieć o klasach I – III, czyli tzw. nauczaniu zintegrowanym. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej to propozycja pracy pedagogicznej zorientowana na dziecko jako podmiot i indywidualność. W związku z tym preferowana jest tu zasada: nie wszyscy, nie to samo, nie tak samo.
Zintegrowany charakter zajęc polega na:

 • rezygnacji z podziału na przedmioty nauczania na rzecz  aktywności ucznia i nauczyciela
 • planowania przez nauczyciela zajęć scalających treści z różnych kierunków kształcenia
 • dostosowania czasu zajęć i przerw do aktywności ucznia
 • dostosowaniu zadań do możliwości rozwojowych dziecka
 • organizowaniu sytuacji dydaktycznych aktywizujących dziecko do twórczego działania, eksperymentowania, odkrywania i przeżywania. 

Ocenianie w klasach I – III ma formę oceny opisowej, dzięki której można bardziej efektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejetności ucznia, nie powodując zbędnego napięcia emocjonalnego, co nie jest bez znaczenia dla psychiki dziecka. Taki sposób oceniania dostarcza wskazówek nauczycielowi i rodzicom na temat tego, jak dziecko się rozwija i jak mu pomóc. Ocena opisowa jest bardziej obiektywna od stosowanej do niedawna oceny cyfrowej, ponieważ pozwala nauczycielom spojrzeć indywidualnie na każdego ucznia i docenić jego wysiłek, pomysłowość i zaangażowanie. Formułując ocenę staramy się wskazać sukcesy dziecka, a nie jego porażki. Unikamy też niezdrowej rywalizacji. Na codzień dzieci otrzymują oceny wyrażone słowami:

 • wspaniale (za bardzo dobrze opanowane wiadomości)
 • ładnie (za dobrze opanowane wiadomości)
 • nieźle ( za błędy, luki w wiadomościach)
 • pracuj więcej (za nieopanowane wiadomości). 

W nauczaniu zintegrowanym są 3 klasy: 

 1.   Ia  – 15 uczniów –  wych. Małgorzata Kuźniar
 2. Ib – 14 uczniów – wych. Joanna Romantowska
 3.   II- 25  uczniów -wych. Joanna Konopka (zastępstwo Józefa Kwiatkowska)
 4. III – 26 uczniów  – wych. Alicja Łysiak
 1. IV -24 uczniów – wych. Michał Paczkowski
 2. V  -16  uczniów – wych. Jan Prokop 
 3. VI   – 8 uczniów – wych. Irena Przybyłko
 4.   VII a  – 24 uczniów wych. Adam Woźniak
 5. VII b-  25 uczniów wych. Grażyna Gąsiorowska
 6. VIIIa- 19 uczniów wych.  Ewa Jankiewicz-Basiów
 7. VIIIb – 16 uczniów wych. Iwona Dobosz-Czyszczoń
Skip to content