74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

LISTA OŚRODKÓW OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI MŁODZIEŻY Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Zajęcia

Aktualności dotyczące zajeć

Nauczanie zintegrowane

Kilka przedmiotów na jednej lekcji

Zastępstwa

Aktualności dotyczące zaśtepstw

Zajęcia dodatkowe

Nasza lista dodatkowych zajęc

Samorząd Uczniowski

Nasz samorząd uczniowski

Jadłospis

Zobacz naszą ofertę

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Poniżej przedstawiamy listę podręczników obowiązujących w roku szk. 2020/2021.

Przypominamy, że podręczniki są darmowe – wypożyczone z biblioteki szkolnej.

WYJĄTEK STANOWIĄ PODRĘCZNIKI DO RELIGII, KTÓRE ZAKUPUJĄ RODZICE ZGODNIE Z LISTĄ PODRĘCZNIKÓW PODANĄ PRZEZ NAUCZYCIELA RELIGII TYTUŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU LISTY.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020 / 2021

 I SP

 Nowi tropiciele kl. I wyd. WSiP

New Englisch Adventure klasa 1 podręcznik + zeszyt ćwiczeń

II SP
„Nowi Tropiciele kl. 2″ -podręcznik i ćwiczenia -wyd. WSiP
Explore Treetops II -aut. Sarah M. Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw. II SP

III SP
„Nowi Tropiciele kl.3” – podręcznik i ćwiczenia- wyd.WSiP
Explore Treetops III – aut. Sarah M.Howel, Lisa Kester-Dodgson Oxford + ćw.

IV SP
Język polski 4
„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń
„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik), aut. E. Horwath, A. Żegleń Wydawnictwo WSiP

Matematyka 4:

„Matematyka” – B. Dubiecka-Kruch, P. Piskorski, A. Gleirscher i in. (dop. 27.05.2017 nr ew. 832/1/2017)
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń cz. I i II
Wydawnictwo WSiP

Historia 4

Historia kl.IV
Wydawnictwo GWO autor Tomasz Małkowski Nr w wykazie MEN: 829/1/2017

Przyroda 4
Przyroda 4 – E.Gromek, E.Kłos, W.Kofta i inni, 893/2017

Zajęcia techniczne 4
Technika na co  dzień kl.4-6- E.Bubak, E.Królicka,M.Duda, 850/2/2017.

Plastyka 4

Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk (dop.23.05.2017 nr ew. 779/1/2017) Wydawnictwo WSiP

Muzyka 4

„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik Wydawnictwo WSiP

Język angielski
„Brainy”, Katherine Stannett, Nick Beare, wyg. Macmillan + ćwieczenia

Informatyka 4
Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 4, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop.13.05.2017 nr ew. 807/1/2017)
Wydawnictwo WSiP

 

V SP
Język polski 5
„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura (podręcznik),
„Słowa z uśmiechem”. Nauka o języku i ortografia (podręcznik) wyd. WSiP

Matematyka 5
„Matematyka” B. Dubiecka-Kruch, P. Piskorski zeszyty ćwiczeń cz. I i II
Wydawnictwo WSiP

Historia 5
„Wczoraj i dziś” – podręcznik – G. Wojciechowski Wydawnictwo Nowa Era

Biologia 5
Biologia 5- wyd. WSiP + ćw.(E.Jastrzębska, E.Kłos)

Zajęcia techniczne 5
„Jak to działa?” – podręcznik – L. Łabecki, M. Łabecka (dop.14.03.2018) Wydawnictwo Nowa Era

Plastyka 5
Plastyka – podręcznik- aut. S. K. Stopczyk Wydawnictwo WSiP

Muzyka 5
„Klucz do muzyki” – podręcznik – aut. U. Smaczyńska, K. Jakubczak-Drążek, A. Sołtysik Wydawnictwo WSiP

Język angielski
„Steps Plus kl. 5” – podręcznik i ćwiczenia – Wydawnictwo Oxford

Geografia 5
Geografia 5 Planeta Nowa -wyd. Nowa Era + ćwiczenia

Informatyka 5
Informatyka . Podręcznik . Szkoła Podstawowa 5 aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop.28.03.2018)
Wydawnictwo WSiP

VI SP

Język polski 6
Kształcenie kulturowo – literackie „Słowa z uśmiechem”(wyd.WSiP)
Kształcenie językowe – Słowa z uśmiechem”.Nauka o języku i ortografia(wyd.WSiP)

Matematyka 6
„Matematyka 6” B.Dubiecka-Kruch, P.Piskorski + ćw.I i II Wyd.WSiP

Historia 6
„Wczoraj i dziś”- podręcznik- G.Wojciechowski Wyd.Nowa Era

Biologia 6
E. Jastrzębska, E. Kłos Biologia. Podręcznik kl. VI (WSiP) Zeszyt ćwiczeń
E. Jastrzębska, E. Kłos Biologia. Zeszyt ćwiczeń kl. VI (WSiP)

Geografia 6
Geografia 6.Planeta Nowa, Wyd.Nowa Era + ćwiczenia

Język angielski
„Steps Plus kl.6 – podręcznik i ćwiczenia Wydawnictwo Oxford University Press

Plastyka 6
Plastyka – podręcznik – S.K.Stopczyk, Wyd.WSiP

Muzyka 6
„Klucz do muzyki”- podręcznik- U.Smaczyńska, K.Jakubczak-Drążek, Wyd.WSiP

Zajęcia techniczne 6
Jak to działa?.Podręcznik do techniki kl.6. L.Łabecki, M.Łabecka, Wyd.Nowa Era

Informatyka 6
Informatyka.Podręcznik kl.6. W.Jachemczyk, I.Krajewska-Kranas, Wyd.WSiP

VII SP

Język polski 7
„Świat w słowach i obrazach 7” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński „Gramatyka i stylistyka 7” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik „Gramatyka i stylistyka 7” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik
Wydawnictwo WSiP

Matematyka 7
„Matematyka 7” – podręcznik i ćwiczenia– aut. A. Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska Wydawnictwo WSiP

Historia 7
„Historia-7” – podręcznik – I.Kąkolewski, K.Kowalewski,A.Plumińska- Mieloch, 882/4/2017.

Biologia 7
„Biologia 7” – podręcznik- aut. E. Jastrzębska, E. Kłos + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo WSiP

Geografia 7
„Planeta nowa 7” – podręcznik i ćwiczenia – aut.A.Głowacz, 890/3/2017.

Chemia 7
„Ciekawa chemia 7” – podręcznik– aut. H. Gulińska, J. Smolińska (dop. 27.05.2017 nr 820/1/2017)
Wydawnictwo WSiP

Fizyka 7
„Swiat fizyki 7” – podręcznik– aut. B.Sagnowska, 821/1/2017

Język niemiecki 7
Aktion Deutsch- P.Gębal, 799/1/2017.

Język angielski 7
„Brainy”, Katherine Stannett, Catherine McBeth, wyd. MacMillan + ćwiczenia

Plastyka 7
Plastyka – aut. S. Stopcztk, K. Stopczyk Wydawnictwo WSiP

Muzyka 7
Klucz do muzyki – aut. K. Jakóbczak – Drążek i in. Wydawnictwo WSiP

Informatyka7
Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 7, aut. W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas i in. (dop. 9.06.2017 nr 807/4/2017
Wydawnictwo WSiP

VIII SP

Język polski
„Świat w słowach i obrazach 8” – podręcznik do kształcenia literackiego- aut. W. Bobiński „Gramatyka i stylistyka 8” – podręcznik do kształcenia językowego – aut. Z. Czarniecka-Rodzik „Gramatyka i stylistyka 8” – zeszyt ćwiczeń- aut. Z. Czarniecka-Rodzik
Wydawnictwo WSiP

Matematyka
„Matematyka 8” – podręcznik + ćwiczenia – Wydawnictwo WSiP

Fizyka
„Spotkania z fizyką 8″– aut. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Wydawnictwo Nowa Era

Historia
„Historia 8” – podręcznik – aut. J. Ustrzycki Wydawnictwo Operon

Biologia
„Biologia 8″- podręcznik -wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń (E. Jastrzębska, E. Kłos)

Geografia
„Planeta nowa 8” – podręcznik aut. R. Malarz, Wydawnictwo Nowa Era

Chemia
„Ciekawa chemia 8” – podręcznik – aut. H. Gulińska, J. Smolińska Wydawnictwo WSiP

Język niemiecki
„Magnet smart 2” – podręcznik +  – aut. Giorgio Motta (dla szkoły podstawowej)
Wydawnictwo LektorKlett

Język angielski
„ English Plus Options” – podręcznik + ćwiczenia –Wydawnictwo Oxford Wydawnictwo WSiP

Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie- podręcznik- wyd. WSiP

I

nformatyka
Informatyka. Podręcznik szkoła podstawowa 8- aut. W. Jachemczyk – wyd. WSiP

EDB
Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej” – aut. J. Słoma -wyd. Nowa Era

Wykaz podręczników do religii 2020/2021- TE PODRĘCZNIKI KUPUJĄ RODZICE

Kl. I – Żyjemy w Bożym świecie , red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

Kl. II – Idziemy do Jezusa, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce.

Kl. III – Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce (podręcznik i ćwiczenia)

Kl. IV – Miejsca pełne BOGActw, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

Kl. V -Spotkania uBOGAcające, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

Kl. VI -Tajemnice BOGAtego życia, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. (podręcznik i ćwiczenia)

Kl. VII – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

Kl.VIII – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, autorzy: ks. K. Mielnicki, E.Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce. 

 

Pytania do nas

girl-3718526_1920-min
Skip to content