74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Grono pedagogiczne

 
Grono pedagogiczne

Na czele Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego stoi dyrektor Anna Kuźmińska.
Funkcję wicedyrektora pełni Wioletta Kraczkowska.


Oto kadra pedagogiczna naszej szkoły.
Najmłodsze pociechy – uczniowie nauczania zintegrowanego –
-swoje pierwsze kroki w szkole stawiają pod opieką pań:
JOANNY KONOPKI
JÓZEFY KWIATKOWSKIEJ
ALICJI ŁYSIAK
JOANNY ROMANTOWSKIEJ
MAŁGORZATY KUŹNIAR
 
O czystość języka polskiego oraz poprawność ortograficzną zabiegają:
WIOLETTA KRACZKOWSKA
KATARZYNA BEDNARZ-BUSZTA
ADAM WOŹNIAK
Język obcy (język niemiecki)
starają się wpoić uczniom już od klasy czwartej szkoły podstawowej:
IWONA DOBOSZ-CZYSZCZOŃ

                                                                                                            
                                                                                                          Języka angielskiego nauczają:
Michał Paczkowski 
Ewa JANKIEWICZ-BASIÓW)

Wiedzę związaną z piękną historią powstania państwa polskiego,
jego dziejami oraz faktami z historii świata przekazują:
EWA NOWAK
O współczesnych dziejach Polski oraz strukturach państwowych (WOS) uczy:
MAŁGORZATA KUŹNIAR
Młodzież uczy się liczyć i rozwiązywać trudne zadania matematyczne przy pomocy:
STANISŁAWY BEJCAR
IRENY PRZYBYŁKO
Obsługi komputerów i poruszania się w sieci internetowej uczy:
IRENA PRZYBYŁKO
JAN PROKOP
W bloku przedmiotów przyrodniczych prym wiodą kobiety.
Tajniki
przyrody na wyższym szczeblu nauczania uczniowie zgłębiają pod czujnym okiem:
IRENY PRZYBYŁKO
GRAŻYNY GĄSIOROWSKIEJ
 
Informacje z dziedziny geografii przekazuje:

IRENA PRZYBYŁKO

z zakresu fizyki:
JAN PROKOP
z zakresu biologii:
MAŁGORZATA KUŹNIAR

a z zakresu chemii – GRAŻYNA GĄSIOROWSKA
Chcemy, aby nasza młodzież kształciła w sobie poczucie piękna,
zmysł estetyczny, zdolności manualne i muzyczne. Zapewniają im to
na lekcjach muzyki, plastyki i techniki:
EWA NOWAK
WIOLETTA KRACZKOWSKA
IWONA DOBOSZ-CZYSZCZOŃ
JAN PROKOP
 
Wiadomo, że ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowie, prawidłowa
sylwetka oraz sprawność fizyczna. O prawidłowy rozwój naszych pociech dbają:
JOANNA BAGIŃSKA
GRAŻYNA GĄSIOROWSKA
Nad rozwojem naszego ducha oraz podtrzymywaniem wiary czuwają katecheci:
KATARZYNA BEDNARZ-BUSZTA
ksiądz TADEUSZ PITA
Aby dzieci i młodzież miło spędzała czas oczekując na rozpoczęcie lekcji
lub po ich zakończeniu czekają na nie w świetlicy szkolnej:

ALICJA WSZOŁEK
Zapraszając wszystkich do biblioteki oraz niewielkiej czytelni, chętnie wita ich
JOLANTA KURAK
Na uczniów, rodziców i nauczycieli czeka pedagodzy szkolni
 IWONA BOROWSKA 
ANNA KUŹMIŃSKA 
 oraz psycholog szkolny Karolina Iwaszkiewicz W ZASTĘPSTWIE ARTUR FYDRYCH
która chętnie udziela porad i wspiera zainteresowanych w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
O poprawność
wymowy naszych milusińskich dba logopeda Anna Kuźmińska


Kadra pedagogiczna zatrudniona w tutejszej szkole jest wszechstronnie
przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą pod względem pedagogicznym
i metodycznym. Wszyscy zdobyli wykształcenie przygotowujące do pracy w
szkole. 99 % zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie.
Wielu na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje na kursach przedmiotowych i studiach
podyplomowych.
Skip to content