74 8376 179

niemczazs@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Szkoła Podstawowa w Niemczy ​
Previous
Next

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy

Nabór uczniów do klasy  I w roku szkolnym 2021/2022

Wniosek do pobrania:

 

 

https://drive.google.com/file/d/13ZG5PQZwmSkmfkGvPK03K6x1HG38DwFB/view?usp=sharing

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. chrobrego w Niemczy  ogłasza nabór kandydatów  na uczniów klasy I na rok szkolny 2021/2022 zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza.

  •  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani będą                           w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
  • Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora, działająca na podstawie: art. 157 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
  • rekrutacja Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wnioski dostępne

– w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 – 15.00

– na stronie internetowej szkoły : www http://zsniemcza.pl

wypełniają czytelnie drukowanymi literami i składają w sekretariacie szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, zamieszczonych poniżej.

 

TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022- zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza.

Skip to content